Maak kennis met: Hub Noord-Brabant

Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen op school. Ook – en juist – kinderen en jongeren met een beperking of specifieke onderwijsbehoeften. Daarom biedt Hub Noord-Brabant passend onderwijs waarbij leerlingen goed voorbereid worden op hun toekomst. Een toekomst die er voor elk kind anders uitziet. Ons streven? Ieder kind zo volwaardig mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij.

Met ons onderwijs willen wij uit iedere leerling het maximale halen. Dat is ambitieus, want het vraagt om een unieke benadering van elk kind. Toch is het realistisch. Onze scholen zijn hier namelijk optimaal op ingericht. Wij hebben alles in huis om kinderen en jongeren met ernstige ontwikkelings- en/of gedragsproblemen het onderwijs te geven dat bij hen past.