Met meer en divers talent wordt het gespecialiseerd onderwijs nog beter

Volgens Rion Pennings, bestuurder van Hub Noord-Brabant, is het lerarentekort dit schooljaar extra goed merkbaar. “Het is ons niet gelukt om voor iedere klas fulltime een leerkracht te hebben. Dat is heel schrijnend en bizar. Dit is in de veertig jaar dat ik in het onderwijs werk nog nooit gebeurd. En als je dan ziet dat de voorspelling is dat het tekort jaarlijks met drie procent op zal lopen, maak ik mij ernstig zorgen.”

Door de krapte worden er soms klassen groter of is één leraar verantwoordelijk voor twee klassen. En dat zorgt weer voor extra druk bij de leerkrachten, merkt ook Jessica van der Burgt, leerkracht bij Hub Oss. “Het vraagt momenteel heel veel van mij en mijn collega’s. Je durft je bijna niet ziek te melden, want je weet dat er daardoor weer extra druk op de schouders van een collega terecht komt.”

‘Lucht en ruimte hebben’

“Elke keer als er iemand bij ons als directie komt en zegt dat zij zwanger is, denken wij: we hebben weer een probleem. Daar wil ik van af. Ik wil dat wij weer wat lucht en ruimte hebben, en dat er ook weer plezier in het werk is”, zegt Pennings. De bestuurder van Hub Noord-Brabant ziet onder meer kansen om het tekort aan te pakken door naast de leerkracht te werken met een gedragscoach of ondersteuners voor de leraren. Ook denkt ze aan mensen van buitenaf. “Bijvoorbeeld mensen die zeggen: ik vind het best leuk om een dag in de week in het onderwijs te werken. Om onze jongelui de basistechnieken te leren van bijvoorbeeld het metselen of schilderen.”