Wat is gespecialiseerd onderwijs?

Voor ouders

Gespecialiseerd onderwijs is een overkoepelende term voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het gespecialiseerd onderwijs wordt ingericht op een manier die het beste bij een kind past. Samen willen we het maximale uit leerlingen te halen. Dat doen we door hen bijvoorbeeld meer aandacht en ondersteuning te geven.

Welke leerlingen kunnen bij ons terecht?

De groep kinderen op het gespecialiseerd onderwijs is divers. Het varieert van leerlingen met (ernstige) leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen. Binnen het gespecialiseerd onderwijs krijgen zij meer aandacht en ondersteuning dan in het regulier onderwijs.

Meisje op schommel

Welke scholen vallen onder het gespecialiseerd onderwijs?

Binnen het gespecialiseerd onderwijs maken we onderscheid tussen drie verschillende soorten scholen:

Speciaal basisonderwijs (SBO)

Naar het speciaal basisonderwijs gaan kinderen van 4 tot en met 12 jaar met lichtere problematiek, zoals concentratieproblemen of milde vormen van een autismespectrumstoornis. In het speciaal basisonderwijs is het streven om kinderen zoveel mogelijk te laten doorstromen naar het regulier (voortgezet) onderwijs.

Speciaal onderwijs (SO)

Het speciaal onderwijs is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar met speciale leerbehoeften. Onder een speciale leerbehoefte valt een visuele, auditieve, lichamelijke of verstandelijke beperking. Kinderen met psychische en/of zware gedragsproblemen kunnen ook toegelaten worden tot het speciaal onderwijs.

Voortgezet speciaal onderwijs

Vanuit het speciaal onderwijs stromen leerlingen (meestal) door naar het voortgezet speciaal onderwijs. Op het voortgezet speciaal onderwijs zitten leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar oud.

Wat zijn clusters?

Wij willen alle kinderen goed én passend onderwijs geven. Om elke leerling passende begeleiding te geven, was het gespecialiseerd onderwijs voorheen georganiseerd in vier clusters:

  • Cluster 1: scholen voor kinderen met een visuele beperking (blinden of slechtzienden).
  • Cluster 2: scholen voor kinderen met een auditieve beperking (doven of slechthorenden), een spraakstoornis of communicatieproblemen.
  • Cluster 3: scholen voor moeilijk lerende kinderen, kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, meervoudig gehandicapte kinderen of zieke kinderen met een handicap.
  • Cluster 4: scholen voor kinderen met ernstige gedrags- en/of psychische problemen.

Om overzicht te houden wordt op een aantal scholen deze cluster-indeling nog gehanteerd.

Hoe is de zorg en begeleiding op het gespecialiseerd onderwijs?

Aandacht voor sociale veiligheid staat bij ons centraal. Om de veiligheid en aandacht te kunnen bieden, werken er in het gespecialiseerd onderwijs professionals uit veel verschillende disciplines. Denk aan een orthopedagoog, psycholoog, intern begeleider, (school)maatschappelijk werker, fysiotherapeut, gedragscoach, een logopedist en/of een stagecoach. Om optimale zorg te kunnen bieden werken deze professionals nauw samen met de leraren en het management.

Luisteren in de klas

Hoe gaan de scholen te werk?

Leerlingen mogen in hun eigen tempo ontwikkelen. Er wordt voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Hierbij worden diverse onderdelen geraadpleegd. Lees hier welke onderdelen van invloed zijn op het ontwikkelingsperspectief. Vervolgens stellen professionals een uitstroomprofiel vast. Daarin staat welke uitstroommogelijkheden er voor een leerling zijn. Benieuwd naar meer informatie over uitstroomprofielen? Lees hier meer over uitstroomprofielen.