‘Ik maak elke dag successen mee in de klas’

Al jong wist Iris op den Kamp (36) dat ze het gespecialiseerd onderwijs in wilde. Inmiddels werkt ze ruim 13 jaar bij onderwijsinstelling De Buitenhof in Heerlen. “De band die je opbouwt met de kinderen hier is heel bijzonder. Doordat we klassen hebben met gemiddeld 12 leerlingen, kun je ieder kind veel aandacht geven. En realiseren we steeds meer successen. Ik ga dagelijks met plezier naar mijn werk en loop met een tevreden glimlach aan het eind van de dag de school uit.”

“De eerste dag dat ik hier binnenliep was ik verrast door de rust die er heerste”, vertelt Iris. “Ik had schreeuwende kinderen verwacht en stoelen die door de lucht vlogen, maar het tegenovergestelde bleek waar. Ik denk ook dat dat een veelvoorkomend misverstand is onder mensen die het onderwijs in willen gaan. Het beeld van gespecialiseerd onderwijs is er een van onrustige klassen. Gelukkig klopt er niets van. Er is op deze scholen juist heel veel rust en structuur aanwezig.”

"Er is op deze scholen juist heel veel rust en structuur aanwezig.'' - Iris
Iris op den Kamp - portret - Gespecialiseerd Onderwijs

12 verschillende dossiers

Het nam niet weg dat Iris gedurende haar eerste periode op De Buitenhof doodmoe was na een dag werken. “De groepen die je lesgeeft zijn klein, maar er zitten kinderen in met zúlke uiteenlopende problematiek, dat dat best even onder je huid gaat zitten”, legt ze uit. “In het begin wist ik niet hoe ik met die 12 verschillende dossiers moest omgaan. Op de pabo werd ons dat ook niet geleerd. Ik heb het met hulp van cursussen, lezen en praten met collega’s moeten ontdekken. Daarnaast begeleidt de Buitenhof haar medewerkers, door te werken met een buddy-systeem. Verder kunnen we met al onze vragen bij de leerlingbegeleider en orthopedagoog terecht. Ik ben hier nu helemaal op mijn plek, ik voel nu alleen nog maar trots en tevredenheid als ik ’s avonds thuiskom.”

Hoogst haalbare eruit halen

De dagindeling op De Buitenhof is vergelijkbaar met die van het reguliere onderwijs, legt Iris uit. “We volgen de reguliere methodes bij bijvoorbeeld rekenen en taal. Ook worden er cito-toetsen afgenomen en nemen we bij de schoolverlaters die uitstromen richting V(S)O een passende eindtoets af. Alles is erop gericht het hoogst haalbare uit de kinderen te halen. Daarvoor moeten de school, ouders en het kind wel allemaal goed samenwerken. De lijnen met de ouders zijn daarom kort. Alles wordt voor ieder kind beschreven in het ontwikkelperspectiefplan (OPP). En we zitten samen in appgroepen, waarin we een paar keer per week contact hebben met elkaar.”

Voorlichting

Omdat de kinderen extra kwetsbaar zijn, is het voor school ook belangrijk om geïnformeerd te worden wanneer er iets vervelends buiten schooltijd gebeurt. “De leerkracht besteedt hier vervolgens aandacht aan in de les, door er met de klas over te praten”, legt Iris uit. “Dan bespreken we hoe zoiets voorkomen had kunnen worden en wat je in zo’n situatie kunt doen. Voor het bespreken van ingewikkelde onderwerpen zoals loverboys, criminaliteit en gevaren van social media nodigt de school experts uit. Eens per jaar geven zij ook voorlichting aan de ouders over deze onderwerpen. Het is belangrijk dat zowel ouders als kinderen weten dat ze met vragen over of problemen met dit soort lastige zaken het hele schooljaar bij ons terecht kunnen.”

Sociaal-emotionele achterstand

Niet alle leerlingen van De Buitenhof stromen op hun vierde in de eerste groep in. Vaak hebben ze eerst een aantal jaren op het reguliere onderwijs gezeten, voor ze naar het speciaal onderwijs gaan. Zonde, vindt Iris. “Ze hebben dan al veel teleurstellingen meegemaakt, omdat ze op het reguliere onderwijs niet op hun plek waren. Deze leerlingen komen bij ons binnen met een sociaal-emotionele achterstand en daardoor ook vaak een leerachterstand. De eerste periode zijn we vooral druk om deze in te lopen. Het speciaal onderwijs is een dure voorziening, maar de bepaalde resultaten tonen aan dat het belangrijk is deze ook in de toekomst te behouden. Omdat het gespecialiseerd onderwijs voor kinderen de kans vergroot om zo volwaardig mogelijk te functioneren binnen de maatschappij.”

Waar we het voor doen

Maar Iris blijft positief. “Ik zie elke dag weer successen in de klas. Soms klein, zoals kleine ontwikkelingen in de concentratie van onze leerlingen. En soms heel groot. Laatst kwam een oud-leerling bij me langs om te vertellen dat hij naar de havo was uitgestroomd. Hij was van heel ver gekomen en het maakte me zo trots dat we met zijn allen hebben kunnen helpen bij zijn groei. Dat kan ook echt alleen als alles meewerkt, van thuisfront tot school en natuurlijk het kind zelf. Maar dat is wel waar we het elke dag weer voor doen!”