Future Skills Center: markthal vol beschutte stageplekken

De droom van stagecoördinator Richard Middelkoop van Yulius: een markthal vol beschutte stageplekken

Een plek waar ‘kwetsbare’ jongeren bij bedrijven kunnen leren in de praktijk: dat moet het Future Skills Center worden. Het is de droom van Richard Middelkoop (49), Bovenschoolse Trajectbegeleider Arbeidsmarkt bij Yulius, een onderwijs en zorgorganisatie voor kinderen en jongeren met psychiatrische problemen. “Het centrum vormt de brug tussen de beschutte schoolomgeving en het bedrijfsleven.”

Onderwijsinstelling Yulius heeft 14 scholen in Regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, waarvan 3 in het Speciaal Onderwijs (SO) en 11 in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Richard werkt er inmiddels 20 jaar, waarvan de eerste 15 als jobcoach. Kort nadat hij aantrad als Bovenschoolse Trajectbegeleider Arbeidsmarkt, zag hij dat de helft van de jongeren na drie weken vroegtijdig de stageplek verliet, omdat daar dingen misgingen. “De overstap van de beschutte school naar het bedrijfsleven is voor veel leerlingen met een psychische uitdaging veel te groot”, merkt hij. “Onderbezetting bij werkgevers zorgt ervoor dat ze niet voldoende begeleiding kunnen bieden, en tegelijk stellen ze veel te hoge eisen aan onze leerlingen. We zien dit helaas steeds vaker en zijn daarom op zoek gegaan naar mogelijke oplossingen.”

Markthal met stagebedrijven

De oplossing is nu gevonden in een ‘Future Skills Center’. Dit moet een soort markthal met bedrijven worden waarbij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maar óók andere werkzoekenden, stage kunnen lopen bij echte bedrijven, in een beschutte omgeving. Richard: “Leerlingen kunnen daar in hun eigen tempo aan de slag gaan met leren in de praktijk, ze kunnen er certificaten halen, fouten maken, krijgen er de juiste begeleiding en ontwikkelen zich. En,­­ waar het uiteindelijk allemaal om draait: ze kunnen er ontdekken wie ze zijn.”

Praktijkervaring opdoen in vier fases

Naast de reguliere theorielessen doen de leerlingen op het VSO van Yulius gedurende de gehele schoolperiode praktijkervaring op in de vorm van stages. De stages vormen een vast onderdeel van het traject waarin de school de leerlingen voorbereidt op het doen van (gedeeltelijk) betaald werk. De stages zijn onderverdeeld in vier fases. Tijdens de eerste fase doen de leerlingen interne stages op school. Daarbij leren ze basisvaardigheden zoals koffierondjes lopen, met aandacht voor sociale omgangsvormen zoals kloppen voor je ergens binnengaat, en netjes groeten en bedanken. Gedurende de tweede fase doen de leerlingen oriënterende stages van vier weken lang op verschillende werkplekken. Hiervoor werkt Yulius samen met organisaties uit de omgeving die beschutte stageplekken aanbieden, zoals productiebedrijven van gemeentes. In fase drie gaan de leerlingen meer beroepsgericht stagelopen. Deze stages duren acht weken of langer – als ze bevallen – en zijn meer gericht op werkzaamheden waarvan de leerlingen hebben aangegeven deze echt leuk te vinden. In deze fase wordt ook gekeken naar het kunnen behalen van certificaten voor bepaalde vaardigheden. En in fase vier gaan ze op plaatsingsstage op een werkplek waar ze daarna in werkelijkheid zouden kunnen uitstromen, om er een vaste aanstelling te krijgen.

 

"Leerlingen kunnen bij Future Skills Center op hun eigen tempo aan de slag met leren in de praktijk. - Richard

Beter voorbereiden op de buitenwereld

Het idee is dat het Future Skills Center de fases 2, 3 en 4 gaat overnemen. Richard licht toe: “Als we in een beschutte setting échte werkplekken hebben, kunnen we onze leerlingen veel beter voorbereiden op het werken in de buitenwereld. Dan wordt de overgang daarnaartoe veel soepeler en dat voorkomt veel teleurstellingen, zowel bij onze leerlingen als bij werkgevers. We willen bij onze leerlingen de druk wegnemen om van alles te moeten. En ze vanuit hun eigen kracht en motivatie laten ontwikkelen, in hun eigen tempo. We willen ze klaarstomen voor een plek in de maatschappij waar ze voor lange tijd kunnen blijven werken en ze zich prettig voelen. De maatschappij zelf heeft ook veel meer baat bij jongeren die aan het werk zijn, dan bij jongeren die ongelukkig thuis op de bank zitten.”

Van groenvoorziening tot horeca en fietsenmaker

Het komende jaar staat voor Yulius in het teken van het zoeken naar samenwerkingspartners om het Future Skills Centre samen mee vorm te gaan geven. “We hebben een groot netwerk aan bedrijven waarmee we al samenwerken”, legt Richard uit. “Dus daar hopen we iets mee te kunnen. Het zou fantastisch zijn als we bedrijven uit alle werkvelden kunnen vinden, van groenvoorziening tot horeca en van een supermarkt tot een fietsenmaker. Werkzoekenden vanuit de gemeente zouden kunnen samenwerken met stagiaires van school, en het zou geweldig zijn als de bedrijven ook echt toegankelijk zijn voor de buurt. Dan krijgt het centrum ook nog een bijzondere buurtfunctie. Om dit alles vorm te kunnen geven is er een nauwe afstemming en samenwerking nodig met de gemeenten. Als alles loopt volgens plan, kunnen we in 2025 onze deuren openen!”