Juf Ria helpt de leerlingen hun talenten en positief zelfbeeld ontdekken

Een van de belangrijkste pijlers binnen het Speciaal Onderwijs op Onderwijscentrum De Twijn in Zwolle is cultuureducatie. Interne Cultuur Coördinator Ria Hempenius (60) legt uit waarom: “Lessen in muziek, beeldende vorming en theater helpen onze leerlingen zich voorbereiden op een betekenisvolle, eigen, volwaardige plek in de samenleving”.

Als Interne Cultuur Coördinator is Ria over de hele breedte betrokken bij de cultuureducatie binnen het Speciaal Onderwijs (SO). “Ik organiseer de activiteiten op gebied van cultuur. Van de muzieklessen tot workshops, voorstellingen en uitjes. We hebben een heel compleet cultuurprogramma, dat is aangepast op onze doelgroepen. Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Bij vakken als rekenen en taal gaat het in de basis om concreet iets moeten kunnen, en bij de culturele vakken kunnen de leerlingen vrij aan de slag binnen de mogelijkheden die ze hebben. Door te kijken naar mogelijkheden en te denken in oplossingen, treden de beperkingen van onze leerlingen minder op de voorgrond. Daarnaast zien we ook juist hun bijzondere talenten en denk- en zienswijze naar voren komen. Hun handicap wordt hierdoor juist een toegevoegde waarde, omdat ze anders naar de wereld kijken dan mensen zonder een mentale beperking.”

 

Vaste en gastlessen

Op Onderwijscentrum De Twijn worden lessen gegeven in muziek, beeldende vorming en drama. Die lessen worden doorgaans gegeven door de vaste groepsleerkrachten. “Bij muziekles is er een vaste muziekdocent die lessen verzorgt. De leerlingen kunnen experimenteren met allerlei instrumenten, van een djembé tot een cello of piano. En er wordt samen gezongen en gedanst. Onder beeldende vorming vallen tekenen, schilderen en handvaardigheid. We werken in deze lessen vanuit procesgerichte didactiek. Dat betekent dat we de leerlingen zo veel mogelijk zélf laten experimenteren en hun creativiteit laten opzoeken. Ze leren zelf ontdekken hoe zij iets vorm willen geven en oplossingen te vinden voor problemen waar ze tegenaan lopen.”

"“Cultuurlessen helpen onze leerlingen zich voorbereiden op een eigen, volwaardige plek in de samenleving” - Ria Hempenius

Workshops en theater

Naast de vaste lessen worden er workshops gegeven door professionals als kunstenaars uit diverse disciplines. “Zij leren de kinderen over verschillende technieken en mogelijkheden”, legt Ria uit. “Met een filmmaker zijn we aan de slag gegaan met het maken van stop-motionfilmpjes. Ook komen er theatervoorstellingen voor verschillende doelgroepen bij ons op school. Het is voor onze leerlingen vaak lastig om buiten de school theaters te bezoeken, want er zijn altijd leerlingen voor wie dat te veel prikkels oplevert, of het vervoer naar het theater zorgt voor problemen. Daarom komen gezelschappen met hun voorstelling naar ons. De leerlingen reageren daar fantastisch op, ze leven zich vaak helemaal in. Ook de Cliniclowns komen eens per jaar naar school en gaan dan bij verschillende groepen langs. Bij de oudere leerlingen doen zij aan meespeeltheater en bij de jongsten gaat het echt om de beleving.”

Zelfverzekerd en zelfstandig

De vijf pijlers waarop De Twijn haar onderwijs baseert zijn cultuur, ICT, bewegingsonderwijs, godsdienst & filosofie en ecologie. De Twijn is een oefenplek waarbinnen leerlingen levensvaardigheden kunnen oefenen op verschillende manieren, in verschillende aspecten en op verschillende momenten. Ria: “Vanuit die gedachte bieden we een lesprogramma aan dat erop is gericht de leerlingen voor te bereiden op het vergaren van een betekenisvolle plek in de samenleving. En om ze binnen een veilige omgeving hun talenten te laten ontdekken en een positief en reëel zelfbeeld te ontwikkelen. En dat werkt heel goed, merken we. Ze worden blij van creatief bezig zijn en het vervult ze met een gevoel van trots. Door te kijken naar wat onze leerlingen kúnnen in plaats van naar wat hen beperkt, zetten we ze volop in hun kracht. Dat helpt ze zelfverzekerder worden, en zelfstandiger.”