Onderwijsbegeleider Erna

Als onderwijsbegeleider staat Erna van der Weerd (60) dagelijks voor een kleuterklas met leerlingen die de uitstroom Dagbesteding volgen van het Speciaal Onderwijs. “Onze kwetsbare leerlingen leren en ontwikkelen bij ons door te doen, ervaren en beleven”, legt zij uit. “Ons doel is om ze zo goed en zelfstandig mogelijk te laten functioneren binnen hun plek in de maatschappij.”

Uitstroom Dagbesteding: hier staat het welzijn en welbevinden van leerlingen bovenaan

Bij Onderwijscentrum De Twijn in Zwolle vind je leerlingen tussen de 5 en 20 jaar met een grote diversiteit aan beperkingen; fysiek, mentaal of allebei. Er zijn in totaal negen klassen met leerlingen in de uitstroom Dagbesteding verdeeld over Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Elke klas heeft een vaste groepsleiding, zodat er tussen de leerlingen en docent een hechte band ontstaat. “Onze leerlingen zijn erg kwetsbaar en vragen om intensieve zorg en aandacht. Wij houden hun ontwikkeling nauw bij en helpen ze hun eigen kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen.”

Klassikaal en één op één

De schooldagen op Onderwijscentrum De Twijn beginnen om half negen ’s ochtends en duren tot 15.00 uur. De klassen bestaan uit gemiddeld acht leerlingen. “Onze leerlingen hebben doorgaans een erg korte spanningsboog, dus daar houden we rekening mee”, legt Erna uit. “De tijdsblokken waarin we werken, zijn daarom vrij kort. Wij zorgen voor voorspelbaarheid en structuur in het dagritme, want dat hebben onze leerlingen nodig. We beginnen altijd met de kring en geven daarna allerlei soorten lessen, waaronder ook gym en muziek. We geven klassikaal les, maar nemen regelmatig een leerling apart om een lesonderdeel een-op-een door te nemen, zoals rekenen of lezen. En hoe belangrijk de inhoud van onze lessen ook is, bij ons staat het welzijn en welbevinden van onze leerlingen bovenaan.”

"“Onze leerlingen hebben doorgaans een erg korte spanningsboog, dus daar houden we rekening mee” - Erna van der Weerd

Werken met LACCS-methode

Een aantal jaren geleden werd door twee orthopedagogen de methode LACCS geïntroduceerd in Nederland. “Deze methode gaat uit van het idee dat een goed leven op vijf gebieden goed voor elkaar moet zijn, namelijk op het gebied van lichamelijk welbevinden, alertheid, communicatie, contact en stimulerende tijdbesteding. Wij werken met ons hele team vanuit deze methode. We gaan bij het lesgeven niet uit van de beperking die een leerling heeft, maar kijken veel breder. We kijken bijvoorbeeld naar hoe een leerling communiceert en in de sociale omgang is. En focussen daarbij op dat wat wél goed gaat. Natuurlijk bieden we ook ondersteuning waar iets minder goed gaat. We werken als onderwijscentrum nauw samen met revalidatiecentrum Vogellanden. Zij bieden allerlei soorten therapie, van ergotherapie tot logopedie en fysiotherapie. Die therapieën vinden zoveel mogelijk plaats in de klas, zo leren ze het best. Samen houden we de ontwikkeling van onze leerlingen bij en deze bespreken we met elkaar.”

Goed Leven Gesprek

Een van de gesprekken over de ontwikkeling van leerlingen is het jaarlijkse Goed Leven Gesprek. Hierbij komen ouders, de groepsleiding en de therapeuten van Vogellanden bij elkaar om de leerling te bespreken. “Het belangrijkste uitgangspunt van deze gesprekken is dat we met elkaar op één lijn willen zitten als het gaat om wat deze leerling nodig heeft om een zo goed mogelijk leven te leiden”, legt Erna uit. “Zo’n gesprek draait niet om cijfers, maar om doelen en wensen. Zo wordt bij elk Goed Leven Gesprek een hoofddoel bepaald voor het komende jaar. Dat doel bepalen we aan de hand van de ontwikkeling die we zien bij de leerling. We kijken naar waar een leerling enthousiast over is, en bedenken hoe we hem in kleine stapjes verder kunnen enthousiasmeren of bewust kunnen maken. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat hij meer regie krijgt over zijn eigen leven. Naarmate een leerling ouder is, wordt dit steeds belangrijker. Vanaf het VSO gaan we ook kijken naar de uitstroommogelijkheden, en bereiden we de leerling hier concreter op voor. Binnen de school kunnen leerlingen ook ontdekken wat ze leuk vinden, daarvoor zijn verschillende praktijkmodules aanwezig. Houden ze koken, computers, planten verzorgen of schoonmaken? Dan kunnen ze daar op het VSO al in oefenen.”

Uitstroom naar dagactiviteitencentrum of zorgboerderij

In principe stromen leerlingen op het VSO uit naar Dagbesteding wanneer zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. In sommige gevallen kan dit iets afwijken en zijn ze 19 of 20 wanneer ze De Twijn verlaten. “We streven ernaar dat de leerlingen wanneer ze uitstromen hun eigen grenzen kunnen aangeven, keuzes kunnen en durven te maken en waar het kan eigen regie over hun leven kunnen voeren. De dagbestedingslocaties waarnaar ze uitstromen zijn, net als De Twijn, beschutte plekken met veel structuur en aandacht, zoals een dagactiviteitencentrum of zorgboerderij. We zoeken altijd een plek die aansluit bij de wensen van de leerling, zodat die zijn talenten verder kan ontwikkelen op een plek waar hij blij van wordt.”

Op zoek naar een baan in het gespecialiseerd onderwijs? Bekijk hier het vacatureoverzicht en vind een baan die bij jou past!