Een school vol sterren

Warme tegelvloeren, een bonte verzameling van jasjes en tasjes, vrolijke plaksels op wanden en deuren. Aan de muur een ster van hout met de krachtige tekst ‘Een school vol sterren!’ En precies zo is het. Op de Sterrenkijker in Uden verzorgt een team van leerkrachten, ondersteuners en specialisten speciaal onderwijs aan ongeveer 90 leerlingen in de leeftijd van vier tot ongeveer dertien jaar. Annelieke van den Hurk, leerkracht van groep 1/2 werkt al bijna veertien jaar voor Oosterwijs, de stichting van zes scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs waar de Sterrenkijker deel van uitmaakt: ‘Het maakt me trots kansen te geven aan deze kinderen: je bent niet je beperking of ondersteuningsvraag. Jij bent jij en je bent van waarde!’

Oosterwijs

180 medewerkers, 700 leerlingen en een schoolhond. Dat is Oosterwijs. Voor de leerlingen van Oosterwijs gaat leren en ontwikkelen niet vanzelf: ze hebben gedrags- of leerproblemen, of een combinatie daarvan. De Sterrenkijker biedt speciaal onderwijs aan kinderen in de basisschoolleeftijd, met vestigingen in Oss en Uden. Leerlingen vanaf ongeveer 12 jaar gaan naar het voortgezet speciaal onderwijs bij De Sonnewijser in Oss en Tiel. Zij volgen daar de route Arbeid of Vervolgonderwijs.

 

Voor de nep

Boris (6) zit aan tafel naast Annelieke. Van achter zijn ronde brillenglaasjes kijkt hij nieuwsgierig de wereld in. Ze lachen samen om de watertafel in de klas: dit voorjaar heeft Annelieke deze omgedoopt tot lentetuin. Met de klas plant ze er ‘voor de nep’ zaadjes in en de leerlingen mogen deze zaadjes water geven. Als Annelieke de leerlingen vraagt hun ogen dicht te doen, zet ze er snel een plantje in. Dat vindt Boris lollig. Hij speelt graag met de lentetuin: ‘Wij hebben thuis een moestuin. Daar werk ik vaak in met oma. We hebben al veel ingezaaid. Straks hebben we aardbeitjes!’

"‘‘Straks hebben we aardbeitjes!’’ - Boris

Spanningsveld

Boris is in de loop van zijn vierde levensjaar bij de Sterrenkijker terechtgekomen. Hij heeft het afgelopen jaar grote stappen gezet in zijn ontwikkeling. Hij oefent al met lezen met een leerling uit de bovenbouw, maakt graag de ‘werkjes van de juf’ en kan al heel goed tellen. Annelieke heeft een belangrijke rol in de dag van Boris en zijn klasgenoten. Ze is een stabiele factor voor hen en is de hele dag bij haar groep. Annelieke: ‘Ik stem op leerlingen af: als ik merk dat een kind prikkelbaar is, stel ik bijvoorbeeld voor dat het even rustig alleen gaat spelen. Ik zoek de balans tussen veiligheid en structuur bieden en een passende mate van autonomie geven. Gedurende de dag beweeg ik binnen dat spanningsveld.’

 

De rol van de achterwacht

Diezelfde balans zoekt Vincent van de Geer, ondersteuner bij de Sterrenkijker, locatie Oss. Hij is achterwacht op de school en daarnaast biedt hij een-op-een begeleiding aan een leerling. Vincent: ‘Af en toe haal ik leerlingen uit de klas als ik zie dat ze het nodig hebben, om te voorkomen dat situaties escaleren. Een ontspanningsmoment helpt vaak om te achterhalen wat een leerling nodig heeft, of om deze de kans te geven zijn verhaal te doen, als diegene dat wil. Achtstegroeper Otis heeft meestal genoeg aan de ontspanningsmomenten in de klas: ‘Er zijn momenten waarop je bijvoorbeeld even mag lezen of kunt werken met de klei of Lego uit je doe-mandje.’ Otis kan ook geconcentreerd werken in de les: ‘Alle leerlingen hebben een hoofdtelefoon. Prikkels van buiten worden dan minder.’

 

Van Sterrenkijker naar Sonnewijser

Otis zit in groep 8, wat betekent dat er de komende tijd veel voor hem gaat veranderen: ‘Ik heb havo-advies en ga na de zomer waarschijnlijk naar de Sonnewijser. Ik ben er geweest tijdens een open dag. De klassen zijn klein en het rooster is duidelijk. Ik hoop dat ik na het tweede jaar kan doorstromen naar het regulier onderwijs.’ Stichting Oosterwijs heeft als geen ander de expertise in huis deze leerlingen te begeleiden. Er vindt overdracht plaats tussen medewerkers in so en vso, men beschikt over de kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor deze leerlingen en er zijn diverse in-, door- en uitstroommogelijkheden.

 

Heel dichtbij

Annelieke en Vincent praten vol enthousiasme over hun werkzaamheden. Vincent: ‘Ik vind het echt interessant met deze uitdagende doelgroep te werken. Je kunt er zijn voor de kinderen, je bent niet alleen verantwoordelijk op vervelende momenten.’ Annelieke valt hem bij: ‘Bij deze leerlingen moet je naar jezelf kunnen kijken, je kwetsbaar durven opstellen en goed samenwerken, want de kinderen komen heel dichtbij. Daarbij weten we als collega’s weten we wat we aan elkaar hebben. Het maakt ons krachtig dat we allemaal onze eigen talenten hebben.’

 

Wereld van kansen

Ben je enthousiast geworden van de verhalen van Annelieke en Vincent? Oosterwijs is op zoek naar groeps- en praktijkleerkrachten, naar leidinggevenden en ondersteuners. We zeggen vaak dat onze mensen superkrachten hebben: ze zijn empathisch, hebben zelfkennis en vinden niets leuker dan werken met onze leerlingen. Beschik jij ook over die superkrachten, of wil deze ontwikkelen en kunnen onze leerlingen op jou bouwen? Kijk dan op onze LinkedIn-pagina of laat van je horen: hr@oosterwijs.nl.

 

Bij Oosterwijs geven we onze leerlingen vertrouwen. We zetten samen stappen. We behalen successen, klein en groot. Samen zijn we Oosterwijs: een wereld van kansen.