Zorg en onderwijs komen samen bij IZEO Koraal

IZEO Koraal in het Limburgse Urmond biedt gespecialiseerd onderwijs aan kinderen tussen de 12 en 20 jaar. De leerlingen komen zowel vanuit thuis als vanuit de interne groepen van Gastenhof, een onderdeel van Koraal. Leerlingbegeleider Kirsten Tonnaer (45) en leerkracht Wendy Arets (36) zorgen er samen met hun team voor dat deze leerlingen passend onderwijs en zorg krijgen.

Wanneer jongeren aangemeld worden voor IZEO Koraal, komen ze eerst bij leerlingbegeleider Kirsten op gesprek. ‘We krijgen hier jongeren met zeer uiteenlopende achtergronden’, vertelt ze. ‘Ze hebben met elkaar gemeen dat ze een licht verstandelijke beperking hebben, die veelal is gecombineerd met complexe gedragsproblematiek of een psychiatrisch probleem. Tijdens een uitgebreid eerste gesprek kijken we of een kind bij ons past en andersom.’

"Ik ben ervan overtuigd dat geen enkele jongere perspectiefloos thuis wil zitten'' - Kirsten
Kirsten-Tonnaer-IZEO-Koraal-Gespecialiseerd-Onderwijs-Actiefoto

Wendy-Arets-IZEO-Koraal-Gespecialiseerd-Onderwijs-Portret-2

Zorg en onderwijs

Bij IZEO Koraal is de zorg leidend. Zonder een indicatie voor specifieke zorg, passend bij de eerdergenoemde problematiek, kan IZEO Koraal een kind geen onderwijs aanbieden. De leerlingen die worden toegelaten, krijgen een onderwijsaanbod op maat met individuele roosters die aansluiten bij hun behoeften en mogelijkheden. ‘Alles is erop gericht onze leerlingen te laten opbloeien’, legt leerkracht Wendy uit. ‘De één heeft meer behoefte aan theorie en heeft minder moeite om zich langere tijd te concentreren en voor de ander werkt leren in de praktijk beter. Daar laten we hun individuele lesprogramma bij aansluiten. Op de donderdagen maken we – in samenwerking met de senior van Koraal – de roosters voor de week daarna. Die staan niet 100 procent vast hoor, want er kan altijd iets gebeuren waardoor we voor een andere aanpak moeten kiezen. Bijvoorbeeld wanneer een leerling die week wat meer moeite heeft met concentratie.’

Maatwerk

Het is het maatwerk dat Wendy zo mooi vindt aan haar werk. ‘Ik heb een uitdaging nodig, en die krijg ik hier iedere dag weer.’ ‘Het is ook wel grappig eigenlijk’, vult Kirsten haar aan, ‘we zijn heel druk met het bieden van structuur aan onze leerlingen en tegelijk hebben we zelf ’s ochtends geen idee hoe onze werkdag eruit zal gaan zien!’ Kirsten is als leerlingbegeleider betrokken bij de voortgang van alle leerlingen binnen de onderwijsinstelling. Ze doet de intakegesprekken en onderhoudt contact met de ouders, voogden, groepsleiding en/of hulpverlening van de leerlingen.

Kirsten-Tonnaer-IZEO-Koraal-Gespecialiseerd-Onderwijs-Actiefoto

Elke dag overleg

Iedere ochtend begint met een overleg tussen de leerlingbegeleider, leerkracht en groepsleider van de dagbehandeling. Kirsten: ‘Met elkaar bespreken we hoe de avond en nacht ervoor zijn geweest, of er bijzonderheden zijn en hoe het met de leerlingen gaat. Het is heel fijn om even met elkaar te zitten, dit biedt ook ruimte voor het delen van zaken die je lastig vindt.’ Na het overleg komen de kinderen naar school en beginnen de lessen. De leerlingen krijgen in kleine groepen van ongeveer 4 leerlingen les in blokken van 45 of 90 minuten. Ze krijgen de verplichte onderwijsvakken als Nederlands, burgerschap en rekenen, en modules zoals groen, dierverzorging, sport, techniek en koken. De modules worden gegeven door dagbehandelaars en bieden de mogelijkheid om in de praktijk te leren, maar ook om contact te maken met de leerlingen door vragen te stellen als: ‘hoe gaat het met je’. Kirsten: ‘Bij deze modules wijken we af van de schoolse setting en nodigen we de leerling uit om in gesprek te gaan over wat er in hem of haar omgaat.’

Juiste begeleiding en goed onderwijs

Niet alle leerlingen volgen hele dagen onderwijs, ook daar zit per leerling verschil in. Sommigen komen een paar ochtenden per week en bouwen in uren naar vermogen op. De leerlingen komen uit de wijde omgeving. Degenen die in de groepen van Gastenhof wonen, komen soms zelfs uit andere provincies. Zij kunnen op elk moment instromen en blijven soms maar een paar maanden of een jaar bij de Gastenhof en IZEO Koraal. ‘Deze kinderen komen bij ons om het juiste passende onderwijs te krijgen’, legt Kirsten uit. ‘Omdat we de leerlingen soms maar tijdelijk opvangen, is het lastig om een vertrouwensband op te bouwen’, vult Wendy aan. ‘Gelukkig lukt dit meestal wel, door te doen wat we ze beloven en ervoor te zorgen dat ze zich gezien en gehoord voelen. Waar mogelijk betrekken we hun ouders nauw bij wat we hier doen, maar zij zijn helaas niet altijd in beeld.’

Bieden van perspectief

‘Het geeft enorm veel voldoening om met onze leerlingen vooruitgang te boeken’, vertelt Wendy. ‘Soms is die vooruitgang heel minimaal, maar ook dan is hij heel waardevol. We krijgen hier jongeren die heel onzeker zijn over hun kunnen, die bang zijn en extreem kwetsbaar. Als het dan lukt om hun vertrouwen te winnen en vooruitgang te boeken, dan vind ik dat mooi.’ Kirsten herkent dat: ‘Vooral dat je een klein stukje mag meehelpen in het bieden van perspectief voor deze jongeren, geeft heel veel voldoening. Voor onze leerlingen kan het leven er ook heel anders uitzien als een school als deze er niet zou zijn. Dan zouden ze waarschijnlijk thuis zitten met een verminderd of zelfs geen perspectief op een baan, dagbesteding of vervolgonderwijs. En ik ben ervan overtuigd dat geen enkele jongere perspectiefloos thuis wil zitten.’

Schoolkamp

Bij IZEO Koraal staat de positieve benadering van de leerlingen centraal. ‘Als leerlingen ongewenst gedrag vertonen, proberen we in te steken op dat wat wél goed gaat’, legt Wendy uit. ‘Het is voor onze leerlingen heel belangrijk om successen te ervaren. Daarnaast willen we dat onze leerlingen kunnen en mogen zijn wie ze zijn, want ieder kind is uniek. Om ze naast school ook een bijzondere buitenschoolse ervaring mee te geven, organiseren we dit jaar een schoolkamp. ‘Het is best spannend; anticiperen op verandering en structuur is niet vanzelfsprekend voor onze leerlingen. Maar de ervaring, herinnering en verhalen maken het meer dan waard.’