Beslis mee over schoolzaken: sluit je aan bij de medezeggenschapsraad

Ouders die willen meedenken over de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van leerlingen en docenten, kunnen zich aansluiten bij de medezeggenschapsraad (MR) van een school. Erik Soudan meldde zich om die reden aan bij de MR van Yulius Onderwijs, waar zijn tienjarige zoon naartoe gaat. “Het is fijn om een actieve rol te spelen in het schoolgaande leven van mijn zoon en betrokken te zijn bij zijn onderwijs.”

Hoe ouders zich actief kunnen bezighouden met het onderwijs van hun kind, verschilt per school. Bij Yulius vind je op enkele vestigingen klankbordgroepen waarbinnen ouders vragen kunnen stellen of kritiek kunnen uiten. Daarnaast is er een medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit ouders en docenten van alle Yulius-vestigingen. Yulius is een onderwijsinstelling voor kinderen met psychische problemen en heeft 14 scholen verspreid over Regio Rijnmond en Zuid-Holland Zuid; waarvan 3 voor Speciaal Onderwijs (SO) en 11 voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). “Het is voor een school belangrijk dat ouders actief meedenken over het beleid, omdat het uiteindelijk de ouders zijn die het dichtst bij de kinderen staan”, meent Erik. “Maar we merken helaas dat niet veel ouders van het bestaan van de MR afweten, er geen tijd voor hebben of denken dat het heel ingewikkeld is.”

"Uiteindelijk zijn het de ouders die het dichtst bij de kinderen staan" - Erik
Erik

MR heeft ouders nodig

De leerlingen die het SO of VSO van Yulius volgen, komen uit de wijde omgeving van hun school. Sommigen moeten maar liefst een uur reizen van huis naar school. “Ouders van  kinderen met een rugzakje staan doorgaans al voor meer uitdagingen dan gemiddeld”, vertelt Erik. “Daardoor is er voor hen over het algemeen minder tijd en ruimte om actief te participeren in een medezeggenschapsraad. Daar komt nog bij dat de MR-vergaderingen plaatsvinden op steeds wisselende schoollocaties, die doorgaans ver reizen zijn voor de ouders. Dus dat werpt nog een extra drempel op. En dat is ontzettend jammer, want we kunnen de ouders heel erg goed gebruiken in de MR.”

Taken meer verdelen

Idealiter zitten in een MR zeven ouders, zeven docenten, een externe voorzitter en een ambtelijk secretaris. Bij Yulius is de verhouding iets anders; daar zitten drie ouders en zeven docenten in de MR. Erik: “Op zich maakt het voor de ouderinspraak niet uit met hoeveel we zijn, we worden evengoed serieus genomen. Maar als we met een groter aantal ouders zijn, is er wat meer ruimte om sommige taken of onderwerpen waarvoor je je moet inlezen onderling te verdelen, en is het niet erg als een ouder een keer niet bij een vergadering aanwezig kan zijn.”

Onderwerpen aandragen

De MR denkt mee met het bestuur van de school en bij sommige onderwerpen heeft het schoolbestuur voorafgaand aan besluitvorming goedkeuring nodig van de MR. “De onderwerpen die we bespreken, variëren enorm”, legt Erik uit. “Van het bekijken van het ontwerp van een nieuw schoolgebouw tot de schoolroosters en veiligheid op school. Wij kunnen als ouders natuurlijk ook onderwerpen aandragen voor de vergaderingen. Die moeten dan wel gaan over het grotere plaatje en niet over de individuele situatie van onze kinderen. Met dat soort vragen kunnen we bij een docent terecht en daarvoor vinden ook jaarlijks meerdere gesprekken plaats tussen de docent en de ouders.”

Positieve bijdrage leveren

Erik vindt het van grote meerwaarde dat hij als MR-lid betrokken is bij de school. “Omdat de meeste ouders niet zelf hun kinderen naar school brengen vanwege de grote afstand van huis naar school, zien ouders elkaar zelden. Bij ons gebeurt dat eigenlijk alleen als een vriendje bij ons heeft gespeeld en de ouders hem ophalen. Dan raken we aan de praat. Het is heel fijn om te praten met ouders die in hetzelfde schuitje zitten als jij. Je merkt dan dat je niet de enige bent die tegen bepaalde moeilijkheden aanloopt. Door actief bij de school betrokken te zijn, heb je meer van die momenten waarop je dit soort dingen met elkaar kunt delen en dat is prettig. Het is fijn om te weten wat er speelt op en rond school en hieraan een positieve bijdrage te kunnen leveren.”